Viagra – Vanlig information

Vad är egentligen Viagra? Detta mytomspunna läkemedel har använts av människor i många år, och innan dess har andra typer av stimulerande läkemedel använts i syfte för att kunna uppnå erektion. Det är just i detta syfte som Viagra används i: Läkemedlet är till för män med så kallad erektil dysfunktion, som alltså har problem med att få erektion vid samlag. Viagra, med det aktiva ämnet sildenafil, hjälper musklerna att slappna av och ökar blodomloppet till några särskilda delar i kroppen.

Viagra Erektil Dysfunktion Du bör ej använda Viagra i någon verkningsgrad om du har allergi mot det aktiva ämnet, sildenafil. Samma råd gäller om det skulle vara så att du använder ett läkemedel med nitrat i sig för att behandla åkommor som bröstsmärtor eller hjärtproblem. Detta skulle kunna orsaka allvaraliga konsekvenser, såsom en plötslig, och till och med allvarlig minskning av blodtrycket.

Om det skulle vara så att din erektion håller mer än 4 timmar så är det första du bör göra direkt att kontakta en läkare. Denna form av erektion som håller så pass lång tid kan orsaka skador på penis.

Du bör tala om för din läkare om det skulle vara så att du lider av någon av följande åkommor: lågt eller högt blodtryck, en nyligt inträffad hjärtattack eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), annat hjärtproblem, en deformationssjukdom på penis, om du har fått veta av läkare att du ej bör ha samlag på grund av hälsoskäl.

Viagra har potential att på kort tid minska det blodtrycket som vanligtvis kommer till ögats optiska nerv. De skadliga konsekvenser detta kan få innebär en plötslig och oftast tillfällig förlust av din vanliga syn. Denna åkomma är ej vanlig, och har endast upplevts av ett fåtal av de människor som har brukat Viagra. De flesta av dessa fall hade redan någon form av åkomma som till exempel diabetes, högt kolesterol eller högt blodtryck, eller till och med redan sedan tidigare problem med ögonen. Om detta skulle inträffa för dig bör du dock genast kontakta en läkare.

Du bör alltid intaga läkemedlet på det sätt som din läkare har ordinerat åt dig. Du ska följa alla beskrivningar som har kommit tillsammans med paketet. Oftast så intar du Viagra oralt via munnen, mellan trettio minuter och en hel timme innan planerad sexuell aktivitet. Du kan ta det hela 4 timmar innan du har planerat att börja din sexuella aktivitet.

Erektil Dysfunktion

Viagra fungerar på det sättet att det kan hjälpa dig att åstadkomma en fullgod erektion som duger till samlag, men endast med hjälp av sexuell stimulans. Viagra skapar inte en erektion av ingenting utan du behöver alltså stimulans.

Om du under sexuell aktivet skulle känna någon åkomma som liknar smärta, avsaknad av känsla, yrsel eller stick i någon del av kroppen, så avsluta genast din sexuella aktivitet och kontakta genast din läkare. Dessa åkommor kan innebära en allvarlig sidoeffekt som man kan uppleva av Viagra. Om du misstänker att du har intagit för stor dos av detta läkemedel bör du direkt uppsöka din läkare.