Viagra

Viagra

Generisk Viagra är det första och det mest kända botemedel för manlig erektion. Den aktiva ingrediensen heter Sildenafil. Det säkrar ökat blodflödet till manlig könsorganen. Den svällkroppen är avslappnad, sedan fylls rikligt med blod, därigenom en erektion visas som är tillräcklig för att utföra en intim handling. Sildenafil har ingen effekt på hjärnan. Erektionen uppnås endast om det finns en naturlig sexuell upphetsning.

Information om Viagra

Viagra, som egentligen heter sildenafil, vilket får musklerna i blodkärlens väggar att bli avslappnade, vilket ökar blodflödet till penis. Viagra är utvecklat för att behandla impotens hos män. Ytterligare ett annat märke som innehåller sildenafil är Revatio, som används för att behandla ett tillstånd som kallas för pulmonell arteriell hypertension men även för förbättring av träningskapaciteten hos både män och kvinnor. Du borde inte ta Viagra samtidigt som du tar Revatio, om du inte har ordinerats det av din läkare.

Information som är viktig

Du kan få oönskade biverkningar eller farliga biverkningar när du använder Viagra. Berätta om alla läkemedel du tar för din läkare, speciellt om du även tar riociguat (Adempas).

Du borde inte ta Viagra om du även tar läkemedel för smärtor i bröstet eller hjärtproblem, Att kombinera sildenafil med nitratmedicin kan orsaka ett plötsligt och mycket allvarligt sjunkande blodtryck.

Du borde kontakta din läkare om din erektion plötsligt blir smärtsam eller också om den varar längre än 4h. En långvarig erektion kan orsaka skador på din penis.

Sluta använda Viagra och skaffa akut hjälp om du plötsligt förlorar synen.

Bra att veta innan du tar Viagra

Du ska ej använda Viagra om du är allergisk mot sildenafil eller:

  • om du tar andra läkemedel för behandling av pulmonell arteriell hypertension, såsom riociguat (Adempas).

Ta inte Viagra om du även använder ett nitratläkemedel för smärtor i bröstet eller hjärtproblem. Att ta sildenafil med nitratmedicin kan göra så att blodtrycket sjunker till en allvarligt låg nivå.

För att säkerställa att Viagra är säkert för dig att ta, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

  • hjärtsjukdomar eller kranskärlssjukdom;
  • hjärtattack, stroke eller hjärtsvikt;
  • högt eller lågt blodtryck;
  • har lever- eller njursjukdom;
  • en blodcellstörning såsom anemi eller leukemi;
  • Magsår;
  • en fysisk deformation av penisen (såsom Peyronies sjukdom); eller
  • om du inte borde ha samlag av andra hälsoskäl.

Detta är inte alla sjukdomar/tillstånd som är viktiga att veta, kolla alltid med din läkare om du kan ta Viagra och läs alltid noga på ditt recept vad för dosering som gäller just dig.

Viagra kan även minska ditt blodflöde till ögats synnerv, vilket orsakar en plötslig synförlust. Detta har inträffat hos ett få antal personer som samtidigt tagit sildenafil, varav de flesta även hade hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, högt kolesteroltal och vissa redan existerande ögonproblem och även hos de som rökt/röker eller var över 50 år gamla. Det är oklart om sildenafil är den verkliga orsaken till synförlust.

Viagra förväntas inte skada ett ofött barn. Berätta för din läkare om du är gravid eller avser att bli gravid.

Det är inte känt om sildenafil passerar i bröstmjölken eller om det skadar ett ammande barn. Tala om för din läkare om du ammar.

Ge inte Viagra till någon under 18 år utan medicinsk rådgivning.

Hur ska jag ta Viagra?

Ta Viagra precis som det är ordinerat till dig. Det är viktigt att du följer alla anvisningarna på receptet. Ta inte tabletterna i större eller mindre doser än vad som är ordinerat till dig. Viagra tas oftast bara vid behov, ungefär 30 minuter till en timme innan samlag. Du kan ta det upp till 4h innan samlag. Ta inte Viagra mer än en gång per dag. Viagra kan hjälpa dig att få en erektion när sexuell stimulering inträffar, dock kommer inte en erektion att uppstå bara genom att ta själva pillret. Följ alltid din läkares instruktioner. Om du blir yr under sexuell aktivitet, eller illamående, får smärtor, domningar eller stickningar i bröst, armar, nacke eller käke, avsluta aktiviteten och sök akut hjälp. Du kan ha fått en allvarlig biverkning av Viagran. Förvaras i rumstemperatur på torr och sval plats.